sklaniakowy bombing

kwiatuchowy bombing trwa. ażur konstrukcji został dopełniony skalniakami, które żywimy nadzieję, że sobie poradzą z tą przewrotną sytuacją i to one będą zdobywcami niezdobytego. sytuację moża zobaczyć w ogródku centralnego basenu artystycznego we wawie.
to wszystko podczas [v]yjebanego [v]ypasu, czyli [v]iura v terenie, którego działanie zakończyło się tak panorama